Політика конфіденційності

персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Ресурс TATBALAN.COM, розташований на доменному імені www.tatbalan.com, може отримати про Користувача під час використання сайту www.tatbalan.com, програм і продуктів TATBALAN.COM

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація Ресурсу TATBALAN.COM» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Ресурсом, що діють від імені ФОП Балан Тетяни Сергіївни, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначаємої фізичної особи (суб’єкта персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – це обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Ресурс TATBALAN.COM» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL): www.tatbalan.com.
1.1.5. «Користувач Ресурсу TATBALAN.COM» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до Ресурсу за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію і матеріали Ресурсу TATBALAN.COM.
1.1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.8. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем Ресурсу TATBALAN.COM означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Ресурсу TATBALAN.COM.
2.3 Ця Політика конфіденційності застосовується до Ресурсу TATBALAN.COM.
Ресурс TATBALAN.COM не контролює і не несе відповідальністі за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на Ресурсі TATBALAN.COM.
2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Ресурсу TATBALAN.COM

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації Ресурсу TATBALAN.COM щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на Ресурс TATBALAN.COM або при оформленні замовлення для придбання Товару.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Ресурсі TATBALAN.COM і включають в себе таку інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. адреса доставки Товару (при необхідності);
3.2.5. місце проживання Користувача (на вимогу Адміністрації).
3.3. Ресурс TATBALAN.COM захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель»):
• IP адреса;
• інформація з cookies;
• інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
• час доступу;
• адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
• реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Ресурсу TATBALAN.COM, що вимагають авторизації.
3.3.2. Ресурс TATBALAN.COM здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не оговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Ресурсу TATBALAN.COM може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Ресурсі TATBALAN.COM, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору-оферти на надання інформаційно-консультаційних послуг (https://www.tatbalan.com/offert/) дистанційним способом.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних Ресурсу TATBALAN.COM.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Ресурсу TATBALAN.COM, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача Ресурсу TATBALAN.COM про стан Замовлення.
4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Ресурсу TATBALAN.COM.
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Ресурсу TATBALAN.COM або від імені партнерів Ресурсу TATBALAN.COM.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Ресурсу TATBALAN.COM з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Ресурсі TATBALAN.COM, включаючи доставку Товару або документації.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених Законом України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРIН
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для використання Ресурсу TATBALAN.COM.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація Ресурсу TATBALAN.COM зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальністі, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу TATBALAN.COM.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог Закону України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.
7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. д.), до якої він може мати доступ як до частини Ресурсу TATBALAN.COM, несе особа, яка надала таку інформацію.
7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина Ресурсу TATBALAN.COM, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на Ресурсі TATBALAN.COM. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.
7.6. Щодо текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на Ресурсі TATBALAN.COM) допускається їх поширення за умови, що буде надано посилання на сайт (будь-який інший ресурс) та ПІБ (Ім’я користувача) автора, який написав цей текстовий матеріал.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на Ресурсі TATBALAN.COM або переданих через такий Ресурс.
7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливість використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.
7.9. При будь-яких обставинах відповідальність Адміністрації відповідно до Цивільного Кодексу України не може перевищувати 2 000 (дві тисячі) гривень і покладається на неї при наявності в її діях вини.
7.10. Адміністрація не несе відповідальністі за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на Ресурсі TATBALAN.COM, включаючи, але не обмежуючись, інформацією, захищеною авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Ресурсу TATBALAN.COM і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до відповідного органу м.Харкова.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією Ресурсу TATBALAN.COM застосовується діючий Закон України

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація Ресурсу TATBALAN.COM вправі вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Ресурсі TATBALAN.COM, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти за адресою: balan@person-training.info
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://www.tatbalan.com/privacy-policy/

Прокрутити вгору